PÄÄTÖKSIÄ


Kesäkokouksen päätöksiä 2020

Metsästys sallitaan lain puitteissa seuraavin rajoituksin:

-       Jouluaattona ja joulupäivänä kaikki metsästys on kielletty.

-       Naarasteertä saa metsästää koiran kanssa tapahtuvassa jahdissa.
Koira tulee olla seuran jäsenen omistuksessa.
Naarasteeren kiintiö 1 naaraslintu per koiran omistava metsästäjä.  

-       Metso rauhoitetaan kokonaisuudessaan.

-       Kauriin metsästyksen kaadot rajoitetaan yhteen kappaleeseen per

metsästäjä. Metsästetään vasoja tai noin 1 – 1,5-vuotiaita uroksia. Kaurispukin

syysjahdin ehdotetaan päättyvän marraskuun loppuun.

Koealueet:
- Ajokokeiden ja haukkukokeiden ajaksi rauhoitetaan vain tarvittavat 
  alueet.

Tiedossa olevia kokeita:

-       Mäyräkoirien lohkovalinta pidetään todennäköisesti lokakuun aikana.
Johtokunta suosittaa, että Lohkovalinta-ajankohtana pidättäydytään peuran ajojahdista.

Vierasmaksut:

- Vieraskortti 10€/ päivä
- Kausikortti 120€
- Pienpetopassi 0€ (haetaan sihteeriltä)
- Peurapassin hinta   : Johtokunta ehdottaa, että peurapassin hinta päätetään hirvieläinkokouksessa.

Kausikortit voi suorittaa suoraan seuran tilille. Maksussa ilmoitetaan tieto vieraskortista, vieraasta ja isännästä.

Pienpetosaalis yhteensä 88 kpl .

kesäkokouksen pöytäkirja 2020 pdf.

seuran säännöt pdf.